Aanmelden

Heb je eventueel proeflessen gevolgd en wil je graag lid worden van Budovereniging Yoshi, stuur dan een email naar . Je ontvangt dan de benodigde inschrijfformulieren welke je ingevuld in kunt leveren bij de volgende training.

Betaling.

Na aanmelding via het inschrijfformulier is inschrijfgeld verschuldigd van € 7,00, dit bedrag wordt tegelijk met de eerste contributie geïnd door Yoshi. Voor dit bedrag ontvangt men t.z.t een clubembleem, welke op de achterkant van de jas genaaid dient te worden.

De contributie van de vereniging is vastgesteld bij vooruitbetaling per kwartaal en wordt maandelijks afgeschreven. De betaling geschiedt via een machtiging. Bij aanmelding zullen de machtigingsformulieren toegezonden worden. Eventuele wedstrijd- of toernooikosten worden ook ingehouden, u hoeft de betaling voor wedstrijden en toernooien dus niet zelf te regelen.

Judo van 6 t/m 17 jaar   15,00 euro per maand                             
Judo van 18 jaar en ouder   18,00 euro per maand
   

 

Lidmaatschap Judo Bond Nederland

Yoshi is aangesloten bij de Judo Bond Nederland. Wanneer je lid wordt van Yoshi, wordt je automatisch ingeschreven bij de Judo Bond Nederland (JBN). Yoshi verzorgt de aanmelding en afmelding bij de JBN. Hier kun je de contributiebedragen van de JBN zien. Wil je meer weten over de JBN, kijk dan op de website van de JBN. www.jbn.nl.

Opzeggen

Het kan zijn, dat je je lidmaatschap wilt opzeggen. Natuurlijk zouden we dat erg jammer vinden. Opzegging van het lidmaatschap kan door een brief te sturen naar: Postbus 8, 7840 AA Sleen, maar ook kun je een mailtje sturen naar info@yoshisleen.nl. Na ontvangst van de opzegging nemen wij contact met je op voor verdere afhandeling.